Informații despre operatorul de date cu caracter personal:

IMPRESCLUB LTD SOFIA BULGARIA BG207410865 este o societate înregistrată conform Legii Comerciale a Republicii Bulgaria cu EIK BG207619587,  telefon
+40 31 229 7454

Motivele și scopurile pentru care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele motive:

Contractele încheiate pentru furnizarea produselor noastre;
Consimțământul dumneavoastră expres – scopul este specificat pentru fiecare caz concret;
Dacă prevede legea;
În paragrafele următoare veți găsi informații detaliate despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în funcție de baza pe care le prelucrăm.

PENTRU EXECUTAREA UNUI CONTRACTUL
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și precontractuale și pentru a ne bucura de drepturile care decurg din contractele încheiate cu dumneavoastră.

Scopuri de prelucrare:

stabilirea identității tale;
furnizarea de funcționalități ale site-ului nostru web;
pregătirea și trimiterea unei facturi pentru serviciile pe care le achiziționați de la noi;
detecta și/sau previne acțiuni ilegale sau acțiuni contrare termenilor noștri
Datele pe care le procesăm pe această bază:

Pe baza contractului încheiat între noi și dumneavoastră, prelucrăm informații despre tipul și conținutul relației contractuale, precum și orice alte informații legate de relația contractuală, inclusiv:

date personale de contact - adresa de contact, e-mail, număr de telefon;
date de identificare - cele trei nume, numărul civil uniform sau numărul personal al unui străin, adresa;
date despre comenzile plasate;
corespondență legată de serviciul general - e-mail, scrisori, informații despre solicitările dumneavoastră de depanare, reclamații, solicitări, reclamații, feedback pe care le primim de la dumneavoastră;
informații despre cardul de credit sau de debit, numărul contului bancar sau alte informații bancare și de plată în legătură cu plățile efectuate;
alte informatii precum:
adresa IP atunci când vizitați site-ul nostru web;
Date demografice
Datele profilului rețelei sociale
informații din acțiunile dvs. pe site
Prelucrarea datelor cu caracter personal specificate este obligatorie pentru noi pentru a putea incheia contractul cu dumneavoastra si a-l indeplini. Fără să ne furnizați datele de mai sus, nu ne-am putea îndeplini obligațiile asumate prin contract.

Oferim date personale terților

Putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți – subcontractanți, inclusiv furnizori de servicii de curierat pentru nevoile de livrare a bunurilor pe care le-ați comandat sau, cu acordul dumneavoastră expres, pentru nevoile de marketing direct.

Când ștergem datele colectate pe această bază

Ștergem datele colectate pe această bază la 2 ani de la încetarea relației contractuale, indiferent dacă din cauza expirării contractului, anulării sau orice alt motiv.

PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR REGLEMENTARE
Este posibil ca legea să prevadă o obligație pentru noi de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. În aceste cazuri, suntem obligați să efectuăm prelucrarea, cum ar fi:

Obligații conform Legii cu privire la măsurile de combatere a spălării banilor;
Îndeplinirea obligațiilor în legătură cu vânzările la distanță, vânzările în afara sediului, prevăzute în Legea privind protecția consumatorilor;
Furnizarea de informații Comisiei pentru Protecția Consumatorului sau terților prevăzute în Legea privind protecția consumatorilor;
Furnizarea de informații către Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în legătură cu obligațiile prevăzute în cadrul normativ pentru protecția datelor cu caracter personal;
Obligatiile prevazute in Legea contabilitatii si Codul de procedura fiscal-asigurari si alte acte juridice conexe, in legatura cu tinerea contabilitatii legale;
Furnizarea de informații instanței și terților, în cadrul procedurilor în fața unei instanțe, în conformitate cu cerințele actelor normative aplicabile procedurii;
Verificarea vârstei la cumpărături online.
Când ștergem datele personale colectate pe această bază

Ștergem datele colectate în temeiul unei obligații prevăzute de lege după îndeplinirea sau încetarea obligației de colectare și stocare.

DUPĂ CONsimțământul DVS
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe această bază numai după acordul dumneavoastră expres, neechivoc și voluntar. Nu vom prevedea nicio consecință adversă pentru dvs. dacă refuzați să procesați datele cu caracter personal.

Consimțământul este o bază separată pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar scopul prelucrării este menționat în acesta și nu este acoperit de scopurile enumerate în această politică. Dacă ne dați consimțământul relevant și până la retragerea acestuia sau încetarea oricărei relații contractuale cu dumneavoastră, vă pregătim oferte potrivite pentru produse/servicii, efectuând analize detaliate ale datelor dumneavoastră personale de bază;

Datele pe care le procesăm pe această bază:

Pe această bază, putem prelucra date personale în scopuri de marketing direct, inclusiv datele de utilizare a site-ului web și datele de profil ale rețelei sociale.

Furnizarea datelor către terți

Pe 

din acest motiv, putem furniza datele dumneavoastră agențiilor de marketing, Facebook, Google sau altele asemenea.

Retragerea consimțământului

Consimțământul poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează îndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în oricare sau în toate modurile descrise mai sus, nu vom folosi datele și informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopurile specificate mai sus. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat anterior retragerii acestuia.

Pentru a retrage consimțământul dat, trebuie doar să utilizați site-ul nostru sau pur și simplu datele noastre de contact.

Când ștergem datele colectate pe această bază

Ștergem datele colectate pe această bază la cererea dumneavoastră sau la 12 luni de la colectarea inițială.

Cum vă protejăm datele personale
Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor companiei și clienților săi, implementăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Compania a stabilit reguli pentru prevenirea abuzului și a încălcărilor de securitate, care sprijină procesele de protecție și asigurare a securității datelor dumneavoastră.

În scopul securității maxime în prelucrarea, transferul și stocarea datelor dumneavoastră, este posibil să folosim mecanisme suplimentare de protecție precum criptarea, pseudonimizarea etc.

Drepturile Utilizatorilor
Fiecare Utilizator al site-ului se bucură de toate drepturile de a proteja datele personale conform legislației bulgare și a legii Uniunii Europene.

Utilizatorul își poate exercita drepturile trimițând un mesaj pe adresa noastră de e-mail.

Fiecare Utilizator are dreptul la:

Informații (în legătură cu prelucrarea datelor sale personale de către administrator);
Acces la propriile date personale;
Corectare (dacă datele sunt inexacte);
Ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
Restricționarea prelucrării de către administrator sau operator de date cu caracter personal;
Portabilitatea datelor personale între administratorii individuali;
Obiecție la prelucrarea datelor sale personale;
Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe profilare, care dă naștere la consecințe juridice pentru persoana vizată sau o afectează în mod similar în mod semnificativ;
Dreptul la protecție judiciară sau administrativă în cazul în care drepturile persoanei vizate au fost încălcate.
Utilizatorul poate solicita ștergerea dacă este prezentă una dintre următoarele condiții:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
Utilizatorul își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există alt temei legal pentru prelucrare;
Utilizatorul datelor se opune prelucrării și nu există temeiuri legale imperative pentru prelucrare;
Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru care se aplică operatorului;
Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale către copii și consimțământul a fost dat de persoana cu răspunderea părintească pentru copil.
Utilizatorul are dreptul de a limita prelucrarea datelor sale personale de către administrator atunci când:

Contestați acuratețea datelor cu caracter personal. În acest caz, restricția de prelucrare este pentru o perioadă care permite administratorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
Prelucrarea este ilegală, dar Utilizatorul nu dorește ca datele personale să fie șterse, ci solicită în schimb limitarea utilizării acestora;
Administratorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar Utilizatorul le solicită pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale;
Opuneți prelucrării în așteptarea verificării dacă temeiurile legale ale administratorului prevalează asupra intereselor Utilizatorului.
Dreptul la portabilitate.

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat unui administrator într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit de mașină și are dreptul de a transfera aceste date altui administrator fără obstacole din partea administratorului căruia datele cu caracter personal sunt furnizate atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe o obligație contractuală și prelucrarea este efectuată în mod automat. Atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul de a obține un transfer direct al datelor cu caracter personal de la un administrator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a obiecta.

Utilizatorii au dreptul de a se opune administratorului împotriva prelucrării datelor lor personale. Administratorul datelor cu caracter personal este obligat să înceteze prelucrarea cu excepția cazului în care dovedește că există motive legale imperioase 

motivele prelucrării care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții în justiție. În caz de obiecție la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, prelucrarea trebuie oprită imediat.

Plângere la autoritatea de supraveghere

Fiecare Utilizator are dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării ilegale a datelor sale cu caracter personal la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau la instanța competentă.